"Laramie Project" — Słownik kolokacji angielskich

Laramie Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Laramie Projekt
  1. Laramie rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Instead, students worked with a teacher to come up with an edited version of "The Laramie Project."

    Podobne kolokacje: