"project addresses" — Słownik kolokacji angielskich

project addresses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adresy projektu
  1. project rzeczownik + address czasownik
    Luźna kolokacja

    This project addresses the second question in relation to the recognition of written words.

    Podobne kolokacje: