"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
(3) aim, target
Kolokacji: 2
1. reject project = projekt wybrakowany reject project
3. project is expected = projekt jest oczekiwany project is expected
5. project is considered = projekt jest uznawany project is considered
6. choose projects = wybierz projekty choose projects
7. project is criticized = projekt jest skrytykowany project is criticized
8. project required = projekt wymagał project required
9. evaluate projects = oceń projekty evaluate projects
10. project is followed = projekt jest przestrzegany project is followed
11. approve for the project = zatwierdź dla projektu approve for the project
12. project valued = projekt wycenił project valued
(9) include, revive, permit
Kolokacji: 3
(14) collaborate, assist
Kolokacji: 4
(15) fund, finance, invest, spend
Kolokacji: 4
(21) base, found
Kolokacji: 2
(23) allocate, distribute, share
Kolokacji: 3
(24) involve, feature, affect, own
Kolokacji: 5
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.