Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project is conceived" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest wymyślony
  1. conceive czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project was conceived in 2006 with a total cost of under $2 billion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo