"project is approved" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zostanie zatwierdzony
  1. approve czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project was approved by the government in May 1988.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo