Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project is considered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest uznawany
  1. consider czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So far, the project cannot be considered a success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo