BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"approve the project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatwierdź projekt
  1. approve czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She died, however, before the park approved the project four years later.

powered by  eTutor logo