"residential project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkalny projekt
  1. residential przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The area has seen massive population growth with a lot of new residential and commercial projects being completed in the last 6-8 years.

powered by  eTutor logo