BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
(11) continue, cover, span, extend
Kolokacji: 4
(15) expend, fund, occupy, finance
Kolokacji: 4
1. project represents = projekt reprezentuje project represents
2. project shows = projekt pokazuje project shows
3. project says = projekt mówi project says
4. project proves = projekt dowodzi project proves
5. project reflects = projekt odzwierciedla project reflects
6. project demonstrates = projekt prezentuje project demonstrates
7. project presents = projekt przedstawia project presents
8. project announces = projekt ogłasza project announces
9. project delivers = projekt dostarcza project delivers
10. project reveals = projekt wyjawia project reveals
(23) face, undertake
Kolokacji: 2
(24) progress, near, flounder
Kolokacji: 3
(26) entail, mean, emphasize
Kolokacji: 3
(27) exist, last
Kolokacji: 2
(28) inspire, hope
Kolokacji: 2
(29) rely, depend
Kolokacji: 2
(30) await, differ
Kolokacji: 2
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.