"project is based" — Słownik kolokacji angielskich

project is based kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest oparty
  1. base czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was an international model on which many other similar projects have been based.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo