Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
(11) continue, cover, span, extend
Kolokacji: 4
1. project brings = projekt przynosi project brings
2. project adds = projekt dodaje project adds
3. project raises = projekt podnosi project raises
4. project increases = wzrosty projektu project increases
5. project affects = afekty projektu project affects
6. project contributes = projekt przyczynia się project contributes
7. project changes = zmiany projektu project changes
8. project enables = projekt umożliwia project enables
9. project improves = projekt poprawia się project improves
10. project restores = projekt przywraca project restores
11. project marks = znaki projektu project marks
12. project enhances = projekt podnosi project enhances
13. project starring = granie główną rolę projektu project starring
14. project impacts = wpływy projektu project impacts
(15) expend, fund, occupy, finance
Kolokacji: 4
(23) face, undertake
Kolokacji: 2
(24) progress, near, flounder
Kolokacji: 3
(26) entail, mean, emphasize
Kolokacji: 3
(27) exist, last
Kolokacji: 2
(28) inspire, hope
Kolokacji: 2
(29) rely, depend
Kolokacji: 2
(30) await, differ
Kolokacji: 2
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.