"different project" — Słownik kolokacji angielskich

different project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny projekt
  1. different przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Seven Soldiers started off as a different project which evolved over time.