"project changes" — Słownik kolokacji angielskich

project changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany projektu
  1. project rzeczownik + change czasownik
    Luźna kolokacja

    However, it was not clear whether these projects really changed people's long-term attitudes.

    Podobne kolokacje: