"project increases" — Słownik kolokacji angielskich

project increases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrosty projektu
  1. project rzeczownik + increase czasownik
    Luźna kolokacja

    The project will increase the depth of the oil processing at the refinery by 2016 to 85%.

    Podobne kolokacje: