"project enables" — Słownik kolokacji angielskich

project enables kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt umożliwia
  1. project rzeczownik + enable czasownik
    Luźna kolokacja

    Bank executives said the project enabled them to support health care and economic development in poor areas.

    Podobne kolokacje: