"assist projects" — Słownik kolokacji angielskich

assist projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż projektom
  1. assist czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ironically, the federal government soon introduced infrastructure bonds to assist major projects facing the same financial hurdles as the VFT.