BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"similar project" — Słownik kolokacji angielskich

similar project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny projekt
  1. similar przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With the success of that building, he began looking around for a similar project but wanted to do something a little different.

powered by  eTutor logo