"project enhances" — Słownik kolokacji angielskich

project enhances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt podnosi
  1. project rzeczownik + enhance czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Such a project would greatly enhance your prospects for election, Speaker!"

    Podobne kolokacje: