"project starring" — Słownik kolokacji angielskich

project starring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): granie główną rolę projektu
  1. project rzeczownik + star czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since then, Kubozuka took on projects starring in Ping Pong, Kyoki no Sakura as well as Samurai Resurrection.

    Podobne kolokacje: