"project impacts" — Słownik kolokacji angielskich

project impacts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływy projektu
  1. project rzeczownik + impact czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project impacted funding and repairs for more than 65 homes.

    Podobne kolokacje: