"project receives" — Słownik kolokacji angielskich

project receives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt otrzymuje
  1. project rzeczownik + receive czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    At that time the project received more than 100 calls an hour.

    Podobne kolokacje: