"produce projects" — Słownik kolokacji angielskich

produce projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj projekty
  1. produce czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Working with many production companies, he continues to produce projects for various networks.

powered by  eTutor logo