"current project" — Słownik kolokacji angielskich

current project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżący projekt
  1. current przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He says the current projects will take a year or two.