"city project" — Słownik kolokacji angielskich

city project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt miasta
  1. city rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, he noted that many city projects would have to be delayed until better fiscal times.

    Podobne kolokacje: