"turn to projects" — Słownik kolokacji angielskich

turn to projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolej do projektów
  1. turn czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I lost hope many times, and turned to other projects, but I could not concentrate on them," he says.

    Podobne kolokacje: