"create projects" — Słownik kolokacji angielskich

create projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz projekty
  1. create czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is a special project created to help the African community.

powered by  eTutor logo