"Current project" — Słownik kolokacji angielskich

Current project kolokacja
Popularniejsza odmiana: current project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bieżący projekt
  1. current przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He says the current projects will take a year or two.