"waterfront project" — Słownik kolokacji angielskich

waterfront project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt nadbrzeżny
  1. waterfront rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "No other waterfront project got far enough to take seriously before this one," he said.

    Podobne kolokacje: