"project allows" — Słownik kolokacji angielskich

project allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt pozwala
  1. project rzeczownik + allow czasownik
    Zwykła kolokacja

    This project has allowed me to expand my work in many ways.

    Podobne kolokacje: