"Bible project runs" — Słownik kolokacji angielskich

Bible project runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biblijny projekt biegnie
  1. project rzeczownik + run czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    For one thing, the project may run out of money after 2008.

    Podobne kolokacje: