"project aiming" — Słownik kolokacji angielskich

project aiming kolokacja
Popularniejsza odmiana: project aims
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dążenie projektu
  1. project rzeczownik + aim czasownik
    Luźna kolokacja

    The project aims to address several major problems in the region.

    Podobne kolokacje: