"discovered by the Lincoln project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaleziony przez Lincoln projekt
  1. project rzeczownik + discover czasownik
    Zwykła kolokacja

    Asteroid Douglasadams was discovered in 2001 by the Lincoln Near-Earth Asteroid Research project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo