Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"project needs" — Słownik kolokacji angielskich

project needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt potrzebuje
  1. project rzeczownik + need czasownik
    Zwykła kolokacja

    The project needs to raise money for a new van.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo