"project suggests" — Słownik kolokacji angielskich

project suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wskazuje
  1. project rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After I had made some observations which these grand projects naturally suggested, he replied, "What!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo