"integrated project" — Słownik kolokacji angielskich

integrated project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zintegrowany projekt
  1. integrated przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The team carries out integrated projects, from landscape design to furniture, including engineering.

powered by  eTutor logo