"project designs" — Słownik kolokacji angielskich

project designs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty projektu
  1. project rzeczownik + design czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His first professional project was designing a topless bar in St. Tropez.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo