ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"corporate project" — Słownik kolokacji angielskich

corporate project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotyczący spółki projekt
  1. corporate przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Gleaner Company has a long history of public service and is committed to the development of the nations through its corporate projects.