BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"corporate project" — Słownik kolokacji angielskich

corporate project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotyczący spółki projekt
  1. corporate przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Gleaner Company has a long history of public service and is committed to the development of the nations through its corporate projects.

powered by  eTutor logo