BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"project intends" — Słownik kolokacji angielskich

project intends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt ma zamiar
  1. project rzeczownik + intend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project intended to create a platform for an affordable Custom hardware attack.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo