"recording project" — Słownik kolokacji angielskich

recording project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt nagrywający
  1. recording rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The band's first recording project, from the early 1970s, was barely distributed.

powered by  eTutor logo