"project site" — Słownik kolokacji angielskich

project site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce projektu
  1. project rzeczownik + site rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those in the control group are being asked to return to the project site every two weeks to answer questions and be counseled.

    Podobne kolokacje: