"projected by" — Słownik kolokacji angielskich

projected by kolokacja
Popularniejsza odmiana: project by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzucony przez
  1. project czasownik + by przyimek
    Luźna kolokacja

    They project 150,000 to 200,000 visitors by the end of the first year.

    Podobne kolokacje: