"solar project" — Słownik kolokacji angielskich

solar project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słoneczny projekt
  1. solar przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it's also important to remember that if solar projects are done in a responsible way, they can be a key to protecting fragile ecosystems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo