"fund the project" — Słownik kolokacji angielskich

fund the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sfinansuj projekt
  1. fund czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A way has to be found out of this situation if we are to fund new projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo