"senior project" — Słownik kolokacji angielskich

senior project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starszy projekt
  1. senior przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They worked together on a complex senior project that translated data into 3-D images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo