"Project Scientist" — Słownik kolokacji angielskich

Project Scientist kolokacja
Popularniejsza odmiana: project scientist
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Naukowiec projektu
  1. project rzeczownik + scientist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, project scientists said, even small fragments will be useful for research.