Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"project is delayed" — Słownik kolokacji angielskich

project is delayed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest odłożony
  1. delay czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The project has been delayed by at least one year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo