"project beyond" — Słownik kolokacji angielskich

project beyond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tamten świat projektu
  1. project czasownik + beyond przyimek
    Zwykła kolokacja

    The end of the metal strip will project beyond its bottom edge.

    Podobne kolokacje: