"real estate project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieruchomości projekt
  1. real przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    Are you going to let this hold up the real project?

    Podobne kolokacje:

podobne do "real estate project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "real estate project" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
real estate tax = rodzaj podatku od nieruchomości (obejmujący grunty i obiekty budowlane)