"projected from" — Słownik kolokacji angielskich

projected from kolokacja
Popularniejsza odmiana: project from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawać
  1. project czasownik + from przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He can also project beams of energy from his eyes.

    Podobne kolokacje: