"genome project" — Słownik kolokacji angielskich

genome project kolokacja
Popularniejsza odmiana: Genome Project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): genom projekt
  1. genome rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The human genome project will be completed in the next several years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "genome project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "genome project" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik